WYKONALIŚMY JUŻ: 54759 napraw
+48 535 915 915
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

Serwis komputerowy od zaplecza

Wy??wietlacze w naszych smartfonach s? coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a co za tym idzie coraz dro??sze. Cz?sto okazuje si?, ??e naprawa jest nieop??acalna. My mamy na to spos??b...

Czytaj dalej

Cz?sto dostajemy zapytania na temat rozbudowy laptop??w, by dostosowa? je do wymaga?? najnowszych gier. W tym artykule postaramy si? opisa? co mo??na zrobi? w??asnor?cznie by dzia??a??y szybciej jak i podamy Wam list? najnowszych laptop??w kt??re wychodz? na rynek i s? g????wnie dedykowane graczom.

Czytaj dalej

No c???? doczekali??my si? tego, ??e komputer stacjonarny staje si? powoli archetypem, obecnie Intel wypuszcza na rynek Compute Stick, kt??ry jest wielko??ci zbli??onej do klasycznego pendrive'a, tylko zamiast USB ma z???cze HDMI, kt??re wpinamy bezpo??rednio w monitor, telewizor, b?d?? rzutnik.

Czytaj dalej

Tu?? przed tym jak Apple og??osi??o swoj? rewolucje w szeregach Macbook Air, Samsung w tym czasie ju?? zapragn??? wypu??ci? konkurencyjnego laptopa na rynek a jest nim Samsung Ativ Book 9. Czym si? r????ni?, zbadajmy to!

Czytaj dalej

Wi?kszo??? napraw laptop??w z jakimi mamy do czynienia zaczynaj? si? od jednego i podstawowego problemu, a jest nim przegrzanie a to procesora, karty graficznej, uk??adu zasilania czy dysku twardego. Proponujemy kilka rozwi?za?? jak unikn?? tego problemu w przysz??o??ci.

Czytaj dalej

Du??o si? zmieni??o w technologii dysk??w na przestrzeni ostatnich lat. Od klasycznego HDD do SSD by??a d??uga i ci???ka droga ale naprawd? jest ona warta swojej ceny. Technologia ta z pewno??ci? wyprze wszystkie stare rozwi?zania, gdy?? jej mobilno??? i kompatybilno??? z ultra cienkimi urz?dzeniami, typu notebooki, tablety, smartfony to ju?? nied??ugo b?dzie ??chleb? powszedni.

Czytaj dalej

Asus wypuszcza na rynek nowego notebooka, kt??ry jest hybrydowym po???czeniem tabletu z klasycznym laptopem. Jego funkcjonalno??? prezentuje si? imponuj?co, wykorzystuje procesor Intel ma??ej mocy, posiada ekran w jako??ci HD.

Czytaj dalej

Wiele dostajemy zapyta?? od klient??w w sprawie napraw tablet??w, oczywi??cie g????wnie chodzi o wymiany szybek, matryc, obud??w lub gniazd. Wiadomo, ka??dy producent ma swoj? skal? cenow? i wypuszcza swoje produkty w okre??lonych przedzia??ach cenowych. Od najdro??szych Apple, Samsung, Dell, LG, Lenovo, Asus do Acer itd. wszystkie s? zazwyczaj w cenach oko??o tysi?ca z??otych w z wy??.

Czytaj dalej

Po sukcesach zwi?zanych z premier? wy??wietlaczy Retina, dowiedzieli??my si? z Wall Streel Journal, ??e kolejnym krokiem firmy Apple jest wprowadzenie tych ??e wy??wietlaczy do pozosta??ych flagowych produkt??w.

Czytaj dalej

A wi?c sta??o si?! Samsung Galaxy S6 Edge sta?? si? rzeczywisto??ci?. Ju?? w Barcelonie na ??wiatowym Kongresie.Galaxy S6 i S6 Edge Galaxy s? zasadniczo takie same, telefon z tylko kilka drobnych r????nic.Pierwsz? rzecz?, jak? mo??na zauwa??y? to oczywi??cie jego wy??wietlacz. Ekran zw???a si? zar??wno na prawej i lewej kraw?dzi, podobn? koncepcj? zaprezentowa?? LG, kt??ry pokazywa?? na targach International CES w styczniu.

Czytaj dalej

Przegl?dali??my i naprawiali??my wiele tablet??w, o wielu z nich mo??na powiedzie? wiele, a o niekt??rych lepiej nic nie m??wi?. Dlatego te?? postanowili??my napisa? o kilku z nich kt??re stosunkowo od niedawana s? na naszym rynku i opiszemy jak wypad??y w testach.

Czytaj dalej

By? mo??e ??e ten film jest i szans? dla Ciebie, ot???? ci dwaj wielcy producenci sprz?tu komputerowego, wpadli na pomys?? skr?cenia ??social movie? kt??rego re??yserem zosta?? Robert Stromberg.
Co jest wyj?tkowego w tym przedsi?wzi?ciu? Ot???? z pewno??ci? wyj?tkowe jest to, ??e to w??a??nie Ty mo??esz stworzy? potwora, kt??ry o??yje w tym filmie i b?dzie integraln? jego cz???ci?. Wystarczy ??e narysujesz i zg??osisz si? na stron? projektu do 9 marca bie???cego roku. Najciekawsze projekty znajd? si? na wielkim ekranie tego filmu.

Czytaj dalej

Ju?? w kwietniu maj? pojawi? si? nowe urz?dzenia Apple, a chodzi oczywi??ci o Apple Watch. Firma nosi si? z wydaniem nowego urz?dzenia w swojej serii ju?? od 2010 roku. D??ugo kazali czeka? na t? nowo???, sprawd??my czy rzeczywi??cie b?dzie warto?

Czytaj dalej

Czy??by to prze??om w systemie Windows?
Ot???? jestem bliski temu by tak w??a??nie to nazwa?. To co koncern Microsoftu zrobi?? z nowym systemem, kt??ry ju?? nied??ugo b?dzie na wszystkich laptopach, komputerach, tabletach, smartfonach jak i konsoli XBOX. Zosta??a udost?pniony Technical Preview aby ka??dy m??g?? spojrze? w nowoczesny system tej??e w??a??nie firmy.

Czytaj dalej

W ostatnim czasie ro??nie liczba awarii laptop??w spowodowanych przegrzaniem. Naprawa tak uszkodzonego sprz?tu jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Bardzo cz?sto zdarza si? te??, ??e usterka powraca ?? a przecie?? tak ??atwo ustrzec si? tych problem??w.

Czytaj dalej

GA (Ball Grid Array) - Jest to rodzaj obudowy uk??adu scalonego z wyprowadzeniami pod jego spodem. G????wn? zalet? tego typu obudowy jest mozliwo??? zastosowania du??o wi?kszej ilo??ci wyprowadze?? w stosuku do tej samej wielko???i uk??ad??w wyprodukowanych w technologii SMD.

Czytaj dalej

Niekt??rzy u??ytkownicy Xbox One z wadliwymi nap?dami Blu-ray sugeruje, ??e problem mo??na rozwi?za? ??w??asnor?cznie?.

Czytaj dalej

Z nadej??ciem 2014 roku Apple postanowi??o wdro??y? wymian? wy??wietlacza w iPhone 5c bezpo??rednio w swoich sklepach, tym razem podobna sytuacja dotyczy iPhone`a 5S.

Czytaj dalej

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chciałbyś własną koszulkę z własnym projektem, a może chciałbyś byśmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artykuły, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzieży roboczej, serwis odzieży roboczej, odzież robocza, odzież ochronna, Rental odzieży, Wynajem i serwis odzieży, Serwis odzieży roboczej, Rental odzieży roboczej, Wynajem i serwis odzieży roboczej, Pranie odzieży roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonującej nadruki na odzieży?

Z wieloletnim doświadczeniem? Potrzebujesz szybko wykonać nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te liczące to z pewnością mały odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie możesz zwrócić się bezpośrednio do naszych przedstawicieli i zamówićodpowiednią ilość koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producentów na świecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzieży?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jakość, niezawodna technologia.